Jurist Wet milieubeheer (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Omgevingsdienst Haaglanden zoekt legalSearch een jurist Wet milieubeheer (interim).
Functiebeschrijving 
Je komt te werken in het team Juridische & Bestuurlijke Zaken van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, waarin naast de Wet milieubeheer o.a. ook wordt geadviseerd over rechtsgebieden bodem, natuurbescherming, geluid en ruimtelijke milieuaspecten. In deze rol ligt de nadruk op de bestuursrechtelijke advisering over de Wet milieubeheer/ Wabo. Je beoordeelt de juridische aspecten en consequenties van (complexe) aanvragen voor vergunningen, meldingen en milieuvraagstukken, ook in relatie met ruimtelijke ordeningsvraagstukken. In voorkomende gevallen voer je de bezwaar- en beroepsprocedures. Ook adviseer je het vakteam Milieu, Geluid & Glastuinbouw. Je gaat omgevingsbewust om met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen milieu, ruimtelijke ordening en het bedrijfsleven en de bestuurlijke context waarbinnen dossiers worden behandeld. De Omgevingsdienst werkt zaakgericht en maakt daarbij gebruik van de applicatie Squit XO.
Gevraagd 
Gezocht wordt een jurist (WO - specialisatie bestuursrecht) met minimaal twee jaar ervaring op het werkterrein van het omgevingsrecht met de nadruk op de Wet milieubeheer. Kennis en ervaring met de Wet geluidhinder en milieuaspecten in de ruimtelijke ordening is een pré. Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in de afgelopen vijf jaar. Je hebt uitstekende schriftelijke- en mondelinge vaardigheden, je handelt doelgericht en je bent in staat om externe ontwikkelingen te vertalen naar de eigen organisatie. Ook bezit je sterke competenties op het vlak van omgevingsbewustzijn en verbinden. In contacten met externe partners ben je in staat om je standpunt en visie helder en met overtuigingskracht te verwoorden. Daarnaast ben je enthousiast en heb je een scherp oog voor de juridische valkuilen. Je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is, en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden tot en met 30 april 2021 op basis van detachering (interim). Optie tot verlenging: twee keer een half jaar. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. Min. 24 en max. 36 uur per week. Salaris in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 15 oktober 12:00 uur.