De toetsing van wijzigingsbedingen in de feitenrechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een wijzigingsbeding
geeft de gebruiker de mogelijkheid
om de overeenkomst zonder instemming van de wederpartij te wijzigen - en daarmee in te spelen
op veranderende omstandigheden. De wederpartij is dan
in beginsel verplicht om met de wijziging akkoord te
gaan en als
uitgangspunt in het ...