Verzuim schuldenaar - of toch niet (meer)?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een belangrijk arrest voor de B2B-praktijk, over de omvang van de schade die een koper heeft geleden als gevolg van het tekortschieten van verkopers in de nakoming van verplichting tot levering van een perceel.

De vraag is wat het tijdstip is, waarop het verzuim van verkopers is ingetreden. De...