Lid Bezwaarschriftencommissie bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de meest dichtbevolkte delen van Nederland.

Dagelijks worden besluiten genomen waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De externe en onafhankelijke bezwaarschriften- (en klachten) commissie draagt zorg voor de behandeling van...