Benoemingen bij Raad van State

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw prof. mr. J.H. Gerards en de heer mr. C.G. van der Staaij worden staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De heer mr. F.R. Salomons wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.