Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden vier nieuwe leden benoemd. Tevens wordt een plaatsvervangend lid benoemd tot lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.