Decentrale overheden mogen in uitzonderlijke gevallen digitaal vergaderen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met het wetsvoorstel Digitaal vergaderen de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden te kiezen voor een digitale vergadering. Bijvoorbeeld in geval van een griepgolf of een storm met code rood. De ministerraad heeft er mee ingestemd om dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.