Inwoners BES-eilanden beter beschermd tegen discriminatie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de gelijke behandelingswetgeving in de Caribische delen van Nederland naar de Tweede Kamer te sturen. Dit betekent dat inwoners van Bonaire, St Eustatius en Saba een beroep kunnen doen op deze wetten als zij zich gediscrimineerd voelen. De wetgeving geldt nu nog alleen in het Europese deel van Nederland.