Klachtplicht geldt niet voor interne bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor de tweede keer in korte tijd oordeelt de Hoge Raad over het toepassingsbereik van de klachtplicht. In maart 2024 ging het over de vraag of de klachtplicht van toepassing is op de overtreding van een concurrentiebeding (nee: ECLI:NL:HR:2024:336).

In de onderstaande zaak was de vraag of de...