Meer taken naar de Kiesraad om kwaliteit uitvoering verkiezingsproces te bevorderen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Kiesraad krijgt extra taken en bevoegdheden om de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces verder te bevorderen. Zo wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten en stembureaus bij het uitvoeren van hun taken rond de verkiezingen. Daarnaast krijgt de Kiesraad extra taken en bevoegdheden om het verloop van een verkiezing te beoordelen. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer stuurt.