Wetsvoorstel regels vervolg loopbaan (oud-)bewindspersonen naar de Tweede Kamer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er komt meer duidelijkheid over de regels waar ministers en staatssecretarissen rekening mee moeten houden bij het vervolgen van hun loopbaan. In het wetsvoorstel ‘regels vervolgfuncties bewindspersonen’ staat dat (oud-)bewindspersonen die binnen twee jaar na hun ambtsperiode aan de slag gaan in een vervolgfunctie verplicht een advies moeten vragen. Ook komt er een draaideurverbod en wordt het al bestaande lobbyverbod wettelijk vastgelegd. Op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad ingestemd met het sturen van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.